Kinesiologi och manuell muskeltestning


Kinesiologi, kinesioterapi och neurokinesiologi


Manuell muskeltestning
Grunden i kinesiologi och kinesioterapi är manuell muskeltestning. Det är en neuromuskulär diagnostisk teknik där man tolkar kroppens elektriska impulser och den neurologiska funktionen av den afferenta och efferenta kommunikationen mellan olika sinnesorgan, receptorer, muskler, körtlar, inre organ, hjärna och ryggmärg.

 Neurokinesiologi - hjärnan kontrollerar nervsystemet som i sin tur kontrollerar musklerna

Sensoriska receptorer i huden
I vår kropp finns det miljoner receptorer (sensorer). De sensoriska systemen sänder via de afferenta nervbanorna impulser från kroppens olika delar till det centrala nervsystemet (ryggmärg och hjärna). Olika former av retningar av specialiserade receptorer omvandlas till elektriska signaler - nervimpulser (aktionspotentialer).
Vår hud innehåller olika typer av receptorer som förmedlar tryck, beröring, vibrationer, värme, kyla och smärta.
I de känsligaste mekanoreceptorerna i huden utlöses en elektrisk aktionspotential (nervimpuls) vid en beröring eller deformering av huden på några få tusendels millimeter, den utlösta aktionspotentialen kan många gånger omedelbart registreras genom manuell muskeltestning.

Hjärna och ryggmärg
Det Centrala Nervsystemets funktion funktion är att ta emot information från våra sinnesorgan via inåtledande afferenta nervbanor, sedan bearbeta och tolka denna information och därefter via utåtledande efferenta nervbanor styra muskulatur och körtlar.
All den information som det centrala nervsystemet får från olika typer av receptorer i vårt sensoriska nervsystem bearbetas för att ge en adekvat respons.
Det centrala nervsystemet kan bara svara receptorerna genom att uttrycka sig på två olika sätt:
1. kontraktion av muskler
2. sekretion från körtlar

 Neurokinesiologi - ryggmärg, inre organ och muskler


Musklerna
När de sensoriska nervimpulserna från alla våra fem eller fler sinnen når ryggmärgen resulterar de i en ökning eller minskning av IPSP (inhibitoriska postsynaptiska potentialer) eller EPSP (excitatoriska postsynaptiska potentialer) i de motoriska efferenta neuronen som går ut till specifika muskler.
Den manuella muskeltestningen kommer då att visa på ökad excitation (retning) eller inhibition (hämning) av de motoriska nerverna.
Genom manuell muskeltestning kan man därför omedelbart registrera och undersöka effekten av olika sensoriska stimuli.

 kiropraktor och kinesiolog Robert Rakowski, USA
Kiropraktor Robert Rakowski, DC, muskeltestar Psoas-muskeln med hjälp av Applied Kinesiology.


Funktionell neurologi
Kinesiologi och kinesiologisk medicin används för att hjälpa människor med olika typer av funktionsnedsättningar.
Resultatet av en kinesiologisk medicinsk behandling blir att det centrala nervsystemet skickar förändrade efferenta nervsignaler ut till effektorganen: muskler och körtlar.
När behandlingen gett önskat resultat har de efferenta nervsignalerna påverkat kroppens muskulatur och körtlar och patienten upplever minskade besvär och förbättrad hälsa.

Behandlingar
Behandlingstekniker som används är bland andra manuell terapi, massagetekniker, strukturella mobiliseringar, mental och emotionell stresshantering, avslappningstekniker, näringsterapi och nutritionsmedicin, akupressur och akupunktur.

 kinesiologisk akupunktur


Ovanstående text om kinesiologi och kinesiologisk medicin är skriven under copyright © av Mac Pompeius Wolontis 2005-2017
Eftertryck och citat får endast göras om du hänvisar till författaren (Mac Pompeius Wolontis) och www.kinesiologi.se


- Vad är Kinesiologi?
Läs även denna sammanfattande text om kinesiologin som du kan skriva ut.


Aktuella kurser

Aktuella kurser


NYBÖRJARKURSER
3e Kinesiologi Konferensen - Kinesiolog 30 år     27 oktober 2018
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning     2-4 november 2018
1. Kinesiologi och manuell muskeltestning     10-13 januari 2019
2. Manuell Kinesiologi och OrganPlexus®     7-10 Februari 2019
2. Manuell Kinesiologi och OrganPlexus®     7-10 Februari 2019


YRKESUTBILDNINGAR
Schema: Fysiopraktor 2017
Schema: Kinesiolog 2017
Schema: Psykopraktor 2017
Schema: Akupraktor 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2019     10 Januari 2019 - 23 Februari 2020


YRKESKURSER - DELKURSER
8. Fingertestning och OrganPlexus ®     20-23 september 2018
9. Strukturell Kinesiologi och Sportkinesiologi     18-21 Oktober 2018
10. Psykologisk Akupraktik PAP     15-18 november 2018
11. Nutritionskinesiologi och Neuroakupunktur     13-16 december 2018
12. Energetisk kinesiologi - 8Qi     24-27 januari 2019
13. Kinesiologi Integrering     21-24 februari 2019


FÖRDJUPNINGSKURSER - VIDAREUTBILDNING
Holografisk Kinesiologi - Ulf Kilman     28-30 september 2018
Repetition i kinesiologi     januari-december 2018Sveriges främsta utbildning inom manuell muskeltestning, neuromuskulära tester, kinesiologi och kinesioterapi


Kinesiologi - Kinesiology

www.Kinesiologi.se / www.Kinesiology.com


Svenska Kinesiologi Skolan / Swedish School of Kinesiology
Sigtunagatan 4
SE-113 22 Stockholm, Sweden

Email-epost: info@kinesiologi
Telefon: 08-339669 (+468-339669)

Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Praktor logotype, ett registrerat varumärke