Kinesiologi & Kinesiology kommer från Sverige


Kinesiologi är en medicinsk gymnastisk rörelseterapi och behandlingsmetod som grundlades, skapades och utvecklades i Sverige av Pehr Henrik Ling, Lars Gabriel Branting och Carl August Georgii på svenska Kungliga Gymnastiska Central-Institutet (GCI) i Stockholm, under åren 1813-1881.

Principen bakom kinesiologi är att aktiva och passiva fysiska rörelser enligt bestämda former och utföranden ska kunna hålla människan frisk och fri från sjukdom.
Vid sjukdom eller lidanden i kroppens rörelseapparat (muskler och leder) eller internmedicinska åkommor (inre organens fysiologi) kan man, enligt kinesiologins skapare, återställa balansen i kroppen genom organspecifika rörelser och specifik manuell terapi.

 Swedish Physioptherapy and Medical Gymnastics at Royal Gymnastic Central Institute GCI

En grundläggande princip inom kinesiologi är PH Ling´s "Harmonilära". Människan anses bestå av tre delar: den inre Kemiska, den yttre Mekaniska och den högre själsliga och mentala (kallad Dynamiska). Om inte alla dessa tre delar är i samklang och i harmonisk balans blir människan sjuk.

Traditionell svensk kinesiologi hette från början ”Rörelselära”. 1854 myntade Carl August Georgii ordet "Kinesiology" som en internationell översättning till grekisk-engelska av den svenska rörelseläran från GCI.
Kinesiology var en ny sammansättning av de två grekiska orden kinesis (rörelse) och logos (lära) och översattes sedan till "Kinesiologi" på svenska av Lars Gabriel Branting 1858.

Kinesiologi spreds från Sverige vidare till Tyskland, England, USA, Ryssland och många andra länder i Europa och delar av övriga världen från 1830-talet och framåt.
Svensk kinesiologi spreds utomlands även under namnen "Sjukgymnastik", "Medicinsk gymnastik", "Krankengymnastik", "Swedish movements", "The movement cure", "Swedish gymnastics", "The Kellgren method", "Physiotherapy", "Kinésithérapie".
Under slutet av 1800-talet försvagades kinesiologins position kraftigt i Sverige för att helt stängas ner och försvinna kring 1934 (när utbildningen av svenska sjukgymnaster övertogs av läkare på Karolinska Institutet, KI).

 Swedish Physioptherapy and Medical Gymnastics at Royal Gymnastic Central Institute GCI

Kinesiology som begrepp levde dock vidare i USA där en akademinsk gren behöll de biomekaniska delarna och lade grunden för dagens användade på 2000-talet inom en idrottsvetenskaplig kinesiologi på universitet i hela USA, Canada, Australien och många länder i sydamerika, där termen Kinesiology används som ett paraply-begrepp för sport- och idrottsterapi, friidrottsträning, styrketräning, personlig träning, massage och fysioterapi.

Bland amerikanska kiropraktorer skapades under 1960-talet en komplementär medicinsk gren under namnet "Applied Kinesiology", vilken tar fasta på den ursprungliga traditionella organ-fysiologiska behandlingsdelen inom kinesiologin med specifik manuell terapi, kombinerat med specifik manuell muskeltestning. Applied Kinesiology har samma grundprincip i sitt terapeutiska arbete som i PH Ling´s ursprungliga kinesiologiska harmonilära. På engelska kallas den idag för "Triad of Health".

------
Text © Mac Pompeius Wolontis, copyright 2015, Stockholm, Sverige. Svenska Kinesiologi Skolan (www.Kinesiologi.se) - Swedish School of Kinesiology (www.Kinesiology.com)


Kinesiologi i Sverige - Kinesiology i världen


Orden Kinesiology, Kinesiologi och Kinesioterapi skapades i Sverige i mitten av 1800-talet av professorerna Carl August Georgii och Lars Gabriel Branting på G.C.I. (Kungl. Gymnastiska Central-Institutet).
De översattes från svenska till grekisk-engelska för att bli den internationella termen på den då mycket kända svenska Rörelseläran och den Medicinska Gymnastiken.

 Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, late 1800
Carl August Georgii skapade det internationella ordet "Kinesiology" år 1854 vilket var en översättning av det svenska medicinska begreppet "Rörelselära".
Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, created and coined the word "Kinesiology" in 1854.
"Kinesiology" is a direct translation to Greek-English from the original Swedish word Rörelselära, meaning "Movement Science", a fundamental part of the Medical Gymnastics (Physiotherapy) from Sweden.


Under nästan 100 år användes denna metod av svenska och internationella sjukgymnaster. De grundläggande principerna spreds av svenska sjukgymnaster till USA och fortlevde och vidareutvecklades där under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och kiropraktorer.
I mitten av 1960-talet grundades det nya yrket "Applied Kinesiologist" i USA av amerikanska kiropraktorer, med behandlingstekniker från både kiropraktik, massageterapi, näringsmedicin, nutrition, psykologi, meridianterapi och akupunktur.

130 år efter att ordet Kinesiologi skapades i Sverige av professor Lars Gabriel Branting, hölls 1988 den första yrkesutbildningen i modern nutida kinesiologi i Stockholm på Svenska Kinesiologi Skolan, med lärare från Sverige och USA.
Det svenska yrket Kinesiolog grundades av Mac Pompeius Wolontis genom Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm 1987.
Svenska Kinesiologi Skolan har även utvecklat kurser och vidareutbildningar inom kinesiologi, kinesioterapi och friskvårdsmedicin som vi är ensamma om i världen, bland andra Fysiopraktor® / Physiopractor® och Psykopraktor® / Psychopractor®.Aktuella kurser

Aktuella kurser


NYBÖRJARKURSER
3e Kinesiologi Konferensen - Kinesiolog 30 år     27 oktober 2018
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning     2-4 november 2018
1. Kinesiologi och manuell muskeltestning     10-13 januari 2019
2. Manuell Kinesiologi och OrganPlexus®     7-10 Februari 2019
2. Manuell Kinesiologi och OrganPlexus®     7-10 Februari 2019


YRKESUTBILDNINGAR
Schema: Fysiopraktor 2017
Schema: Kinesiolog 2017
Schema: Psykopraktor 2017
Schema: Akupraktor 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2019     10 Januari 2019 - 23 Februari 2020


YRKESKURSER - DELKURSER
8. Fingertestning och OrganPlexus ®     20-23 september 2018
9. Strukturell Kinesiologi och Sportkinesiologi     18-21 Oktober 2018
10. Psykologisk Akupraktik PAP     15-18 november 2018
11. Nutritionskinesiologi och Neuroakupunktur     13-16 december 2018
12. Energetisk kinesiologi - 8Qi     24-27 januari 2019
13. Kinesiologi Integrering     21-24 februari 2019


FÖRDJUPNINGSKURSER - VIDAREUTBILDNING
Holografisk Kinesiologi - Ulf Kilman     28-30 september 2018
Repetition i kinesiologi     januari-december 2018Sveriges främsta utbildning inom manuell muskeltestning, neuromuskulära tester, kinesiologi och kinesioterapi


Kinesiologi - Kinesiology

www.Kinesiologi.se / www.Kinesiology.com


Svenska Kinesiologi Skolan / Swedish School of Kinesiology
Sigtunagatan 4
SE-113 22 Stockholm, Sweden

Email-epost: info@kinesiologi
Telefon: 08-339669 (+468-339669)

Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Praktor logotype, ett registrerat varumärke