Kinesiologi och manuell muskeltestning


Du är varmt välkommen till Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm.
1987 skapade vi ett helt nytt yrke i Sverige: KINESIOLOG.
Svenska Kinesiologi Skolan är Sveriges största och äldsta skola som utbildar diplomerade Kinesiologer.
Vi håller helgkurser för nybörjare och 1-2 åriga yrkesutbildningar i manuell muskeltestning och kinesiologi.

Vi arrangerar även tre stycken vidareutbildningar inom den omfattande kinesiologin: inom Sport och idrott, Psykologi och Akupunktur.

• Fysiopraktor® - Fysiopraktor.se - Sportkinesiologi, träningsterapi
• Psykopraktor® - Psykopraktor.se - Stresskinesiologi, energipsykologi
• Akupraktor® - Akupraktor.se - Kinesiologisk akupressur och akupunktur

Kinesiologi och Friskvårdsmedicin

Vi har utbildning och kurser i kinesiologi, muskeltestning och friskvårdsmedicin.

För 28 år sedan startade vi den allra första yrkesutbildningen i Sverige för en då helt ny yrkesgrupp: Kinesiolog.
Idag är vi fortfarande Sveriges största och ledande kinesiologiskola för utbildning av kinesiologer.
Vi är även Nordens enda skola för utbildningar till licensierad Fysiopraktor®, Psykopraktor® och Akupraktor®
Vi har också flera olika helgkurser för nybörjare (se nedan).
- Vad är Kinesiologi? Läs vår sammanfattande text om kinesiologin.

Vår nästa yrkesutbildning till diplomerad Kinesiolog startar i januari 2017.
Se schema för nästa utbildning: Schema Kinesiolog 2017-2018

Vi arrangerar olika yrkesutbildningar till
Kinesiolog Kinesiolog.se - Manuell muskeltestning, Friskvårdsmedicin
Fysiopraktor® Fysiopraktor.se - Sportkinesiologi, träningsterapi
Psykopraktor® Psykopraktor.se - Stresskinesiologi, energipsykologi
Akupraktor® Akupraktor.se - Kinesiologisk akupressur och akupunktur


Muskeltestning

Kinesiologi är Friskvårdsmedicin
Inom friskvårdsmedicin arbetar vi med friskvård för att optimera funktionen i både rörelseapparaten (muskler, leder) och vår inre fysiologi (matsmältning, hormonsystem, immunförsvar, mm).
Inom kinesiologi och friskvårdsmedicin behandlar vi inte sjuka människor som har olika sjukdomar.
Vi arbetar med friska människor som inte mår bra.

Sveriges främsta skola inom Kinesiologi

1987 grundade Mac Pompeius Wolontis den Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm och skapade samtidigt det helt nya yrket “Kinesiolog” .
Den första yrkesutbildningen till Kinesiolog i Sverige gick på heltid under 1-termin, hösten 1988.
Under de följande 29 åren har vi sedan fortsatt att arrangera över 26 stycken yrkesutbildningar till Kinesiolog.
Idag driver vi den enda skolan i landet med en flerårig yrkesutbildning i kinesiologi.
Utbildningens inriktning är friskvårdsmedicin, manuell muskeltestning, neuromuskulära tester, kinesiologisk akupressur, näringskinesiologi, manuell kinesiologi, energipsykologi och stresskinesiologi.
Huvudlärare för utbildningen till Kinesiolog är Mac Pompeius Wolontis (internationellt utbildad och registrerad instruktör i kinesiologi sedan 1984).
Sedan 2005 är vår Kinesiolog-utbildning integrerad med olika vidareutbildningar inom Kinesiologi till Fysiopraktor® (idrott- och sportkinesiologi) www.Fysiopraktor.se, Akupraktor® (kinesiologisk akupunktur) www.Akupraktor.se och Psykopraktor® (mental kinesiologi, stresskinesiologi och energipsykologi) www.Psykopraktor.se.
Muskeltestning och kinesiologi är grunden och basen för alla våra vidareutbildningar.
Ingen annan skola i Sverige, i Norden eller i norra Europa har samma bredd och djup på utbildningen inom kinesiologi och manuell muskeltestning som Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm.
Det finns med andra ord stora möjligheter till vidareutbildning efter din Kinesiolog-utbildning.

Svenska Kinesiologi Skolan är godkänd av Sveriges största förbund inom kroppsterapi och komplementär medicin - Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (4.500 medlemmar).

 Svenska Kinesiologi Skolan är godkänd av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Kinesiologi i Sverige - Kinesiology i världen


Orden Kinesiology, Kinesiologi och Kinesioterapi skapades i Sverige i mitten av 1800-talet av professorerna Carl August Georgii och Lars Gabriel Branting på G.C.I. (Kungl. Gymnastiska Central-Institutet).
De översattes från svenska till grekisk-engelska för att bli den internationella termen på den då mycket kända svenska Rörelseläran och den Medicinska Gymnastiken.

 Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, late 1800
Carl August Georgii skapade det internationella ordet "Kinesiology" år 1854 vilket var en översättning av det svenska medicinska begreppet "Rörelselära".
Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, created and coined the word "Kinesiology" in 1854.
"Kinesiology" is a direct translation to Greek-English from the original Swedish word Rörelselära, meaning "Movement Science", a fundamental part of the Medical Gymnastics (Physiotherapy) from Sweden.


Under nästan 100 år användes denna metod av svenska och internationella sjukgymnaster. De grundläggande principerna spreds av svenska sjukgymnaster till USA och fortlevde och vidareutvecklades där under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och kiropraktorer.
I mitten av 1960-talet grundades det nya yrket "Applied Kinesiologist" i USA av amerikanska kiropraktorer, med behandlingstekniker från både kiropraktik, massageterapi, näringsmedicin, nutrition, psykologi, meridianterapi och akupunktur.

130 år efter att ordet Kinesiologi skapades i Sverige av professor Lars Gabriel Branting, hölls 1988 den första yrkesutbildningen i modern nutida kinesiologi i Stockholm på Svenska Kinesiologi Skolan, med lärare från Sverige och USA.
Det svenska yrket Kinesiolog grundades av Mac Pompeius Wolontis genom Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm 1987.
Svenska Kinesiologi Skolan har även utvecklat kurser och vidareutbildningar inom kinesiologi, kinesioterapi och friskvårdsmedicin som vi är ensamma om i världen, bland andra Fysiopraktor® / Physiopractor® och Psykopraktor® / Psychopractor®.Aktuella kurser

Aktuella kurser


NYBÖRJARKURSER
3e Kinesiologi Konferensen - Kinesiolog 30 år     27 oktober 2018
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning     2-4 november 2018
1. Kinesiologi och manuell muskeltestning     10-13 januari 2019
2. Manuell Kinesiologi och OrganPlexus®     7-10 Februari 2019
2. Manuell Kinesiologi och OrganPlexus®     7-10 Februari 2019


YRKESUTBILDNINGAR
Schema: Fysiopraktor 2017
Schema: Kinesiolog 2017
Schema: Psykopraktor 2017
Schema: Akupraktor 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2019     10 Januari 2019 - 23 Februari 2020


YRKESKURSER - DELKURSER
8. Fingertestning och OrganPlexus ®     20-23 september 2018
9. Strukturell Kinesiologi och Sportkinesiologi     18-21 Oktober 2018
10. Psykologisk Akupraktik PAP     15-18 november 2018
11. Nutritionskinesiologi och Neuroakupunktur     13-16 december 2018
12. Energetisk kinesiologi - 8Qi     24-27 januari 2019
13. Kinesiologi Integrering     21-24 februari 2019


FÖRDJUPNINGSKURSER - VIDAREUTBILDNING
Holografisk Kinesiologi - Ulf Kilman     28-30 september 2018
Repetition i kinesiologi     januari-december 2018Sveriges främsta utbildning inom manuell muskeltestning, neuromuskulära tester, kinesiologi och kinesioterapi


Kinesiologi - Kinesiology

www.Kinesiologi.se / www.Kinesiology.com


Svenska Kinesiologi Skolan / Swedish School of Kinesiology
Sigtunagatan 4
SE-113 22 Stockholm, Sweden

Email-epost: info@kinesiologi
Telefon: 08-339669 (+468-339669)

Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Praktor logotype, ett registrerat varumärke